تجلیل پروفسور ماسیمو میتولو از ترجمه کتاب ایمنی برق در سیستم های فشار ضعیف

 

پروفسور ماسیمو میتولو استاد کالج Irvine Valley و نویسنده کتاب "ایمنی برق در سیستم های فشارضعیف"در صفحه linkedin شخصی خود از ترجمه کتاب ایمنی برق در سیستم های فشار ضعیف به زبان فارسی تقدیر نمودند. ایشان اظهار داشتند: خوشحالم که اعلام کنم کتاب من "ایمنی برق در سیستم های فشار ضعیف"، از انتشارات McGraw-Hill به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. این مساله حاکی از آن است که ایمنی برق هیچ مرزی ندارد، در حقیقت دارای ارزش مطلق در سراسر جهان است.